send link to app

BalastanLibre

«Баластан» балдар журналы 2014-жылдан бери чыгат. Кыргыз Республикасы боюнча таралат. Кыргыз тилинде чыгарылат. Журнал жөнүндө www.balastan.com сайтынан толук маалымат алсаңыздар болот.Бул тиркемеде силердин балдар төмөнкүлөрдү үйрөнө алат:- Кыргызча ариптерин- Жер жемиштердин, жашылчалардын, унаалардын, жаныбарлардын кыргызча аталышын- Кыргыз эл жомокторун угат- Эсине түйүп калуу үчүн сынактар бар.Детский журнал «Баластан» выпускается с 2014-года. Распространяется по территории Кыргызской Республики. Язык издании кыргызский. По подробнее можете узнать с сайта www.balastan.comВ этом приложении Ваши дети смогут выучить: - Алфавит на кыргызском языке- Кызгызские названия овощей, фруктов, автомашин и животных - Слушать кыргызские сказки - Для лучшего запоминания предусмотрены тесты